SƠ ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN PHÒNG KHÁM HANA

phong-kham-hana-AVA

phong-kham-hana-1

 

PHÒNG KHÁM HANA

347 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – PHƯỜNG 5 – QUẬN 3 – TP. HCM

dia-chi-phong-kham-hana

phong-kham-hana-7